BESTUUR

Het bestuur...

...van Con Passione bestaat sinds juni 2020 uit:

Voorzitter: Anton de Gruyl

Secretaris: vacature 

Penningmeester: Toke de Kroon

Al uw vragen kunt u stellen via kkconpassione@gmail.com

 

Commissies:
Bibliothecaris: Hans
Facebook: Tineke
Sponsorwerving: Diana

Vragen of opmerkingen kunt u sturen via de algemene mail