DIRIGENT

Sinds half oktober 2020 werken wij onder leiding van dirigent Gilles Michels.

Gilles Michels (1961) is vaste dirigent bij Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock en sinds 2009 van Het Haags Barok Gezelschap, bestaande uit een koor en orkest. Ook is hij als cantor verbonden aan de Nieuwe Badkapel in Den Haag.
Bij Stichting Cantate Domino in Leiden, die met regelmaat cantatediensten organiseert, vervult Gilles Michels de rol van muzikaal adviseur.

Gilles Michels studeerde aan Conservatoria in Amsterdam en Rotterdam. Hij dirigeerde verschillende koren en orkesten in Haarlem, Amsterdam, Purmerend, Leiden en Alphen aan den Rijn en was als docent verbonden aan het Nationaal Kinderkoor en het Rotterdams Jongenskoor.
Op de Koorschool St. Bavo te Haarlem was hij artistiek leider/dirigent en docent.
Op uitnodiging van toonkunstkoor Bekker dirigeerde Gilles in 2006 en 2008 de Matthäus Passion te Groningen. Tussen 1996 en 2009 was hij docent en cursusleider bij de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten te Utrecht.