Dirigent

Sinds half oktober 2020 werkt Kamerkoor Con Passione onder leiding van dirigent Gilles Michels.

Gilles Michels (1961) studeerde aan Conservatoria in Amsterdam en Rotterdam, schoolmuziek B en directie.
Gilles Michels is vaste dirigent bij Het Haags Barok Gezelschap, bestaande uit een koor en orkest. Ook is hij verbonden aan de Cantorij van de Nieuwe Badkapel in Scheveningen, het Collegium Musicum Traiectum uit Utrecht, het Nederlands Zang Theater in Amsterdam en Merwe’s Oratorium Vereniging in Dordrecht. Daarnaast is Gilles Michels regelmatig als dirigent werkzaam met het professionele koor Casuquo Vocaal, bij uitvaarten. Bij Stichting Cantate Domino in Leiden, die met regelmaat cantatediensten organiseert, vervult hij de rol van muzikaal adviseur.

De afgelopen jaren verplaatste het werkterrein van Gilles Michels zich steeds meer van a capella muziek naar het uitvoeren van vocaal-instrumentale werken, in het bijzonder de cantates en grote werken van J.S. Bach en andere grote werken van Händel, Mozart, Schubert, Brahms, Verdi, Britten en Poulenc.