GOVERT SCHILLING

Op 19 november 2017 geeft Kamerkoor Con Passione een concert met de titel 'Nachtmusik'.

De nacht, elk etmaal keert hij terug. De nacht heeft voor ieder van ons een andere betekenis. Voor wie niet kan slapen kunnen de nachtelijke uren vol zitten met melancholische mijmeringen, angst, verliefdheid, sterren, geesten, storm, donder en bliksem en hier en daar een stil gebed.
Maar zij die moeten werken 's nachts ervaren de nacht weer heel anders, wat maken ze mee en wat doet het met hen?

In aanloop naar dit bijzondere concert vraagt Con Passione (CP) aan bekende en onbekende medemensen wat de nacht voor hén betekent.
De centrale vraag is hierbij: 'Aan welke muziek denkt u bij het zien van de titel 'Nachtmusik'?

foto: Esther van Berk

Deze keer vragen we Govert Schilling naar zijn visie op de nacht.
Govert Schilling is freelance wetenschapsjournalist en publicist. Hij schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. Hij publiceerde tientallen boeken over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, waarvan sommige zijn vertaald, o.a. in het Engels, Duits en Chinees.
Regelmatig geeft hij op radio en tv toelichting op ontwikkelingen in de astronomie.

Daarnaast verzorgt hij publiekslezingen en cursussen, en is hij eindredacteur van de populaire website allesoversterrenkunde.nl.

Ook is Govert Schilling een van de ambassadeurs van Nacht van de Nacht; dit jaar op 28 oktober 2017.
CP: "U bent ambassadeur van Nacht van de Nacht, wat is het voor evenement?"

Govert: "De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement om mensen weer in contact te brengen met het nachtelijk duister. Steeds meer gemeenten doen eraan mee, door gedurende één nacht een groot deel van de openbare verlichting - bijvoorbeeld de verlichting van torens en gebouwen - te doven. Kunstlicht verstoort het waak- en slaapritme van mensen en dieren, het ontneemt ons het zicht op de sterrenhemel, en het kost nog eens veel geld ook. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het terugdringen van de zogeheten lichtvervuiling, waardoor miljoenen inwoners van Nederland eigenlijk nooit een indrukwekkende sterrenhemel hebben gezien."

CP: "Wat kunnen wij als particulieren doen tegen lichtvervuiling?"

Govert: "Het terugdringen van lichtvervuiling is vooral een zaak voor overheidsinstanties. Via de plaatselijke politiek kunnen particulieren hun zorgen uitspreken en erop aandringen dat de openbare verlichting waar nodig wordt aangepast. Nog veel te vaak wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van straatverlichting die niet alleen de straat verlicht maar ook onnodig veel licht 'naar boven' uitstraalt. Organisaties zoals de Natuur en Milieufederaties en het Platform Lichthinder doen hun best om daar verandering in te brengen, maar er is nog een lange weg te gaan. Lokale initiatieven van particulieren zijn dan ook altijd van harte welkom."

CP: "Welke muziek komt bij u op als u de titel van het concert “NACHTMUSIK” ziet?"

Govert: "Natuurlijk denk ik dan het eerst aan 'Eine kleine Nachtmusik' van Mozart. Maar meer in het algemeen denk ik bij 'nachtmuziek' aan sfeervolle, rustgevende en 'ijle' muziekstukken. Een beetje mysterie hoort wel bij de nacht."

GOVERT SCHILLING